Przemysł

Przemysł

Projektowanie i nadzorowanie robót budowlano-montażowych zakładu produkcyjnego w Kutnie. Projektowanie i nadzorowanie przebudowy istniejącej hali magazynowej wraz z częścią socjalno-administracyjną w kompleksie Wytwórni Płynów Infuzyjnych Fresenius Kabi Polska w Kutnie.

więcej
Obiekty użyteczności publicznej

Obiekty użyteczności publicznej

Projektowanie i nadzorowanie budowy salonu samochodowego w Kutnie. Nadzorowanie przebudowy dworca kolejowego w Kutnie. Nadzorowanie budowy Urzędu Gminy w Bedlnie.

więcej
Obiekty mieszkaniowe

Obiekty mieszkaniowe

Projektowanie i nadzorowanie budowy osiedla mieszkaniowego w Łęczycy. NOWE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W KUTNIE.

więcej
Infrastruktura techniczna

Infrastruktura techniczna

Projektowanie gazociągów w Kutnie metodą przewiertów sterowanych. Projektowanie i nadzorowanie budowy wschodniej obwodnicy miasta Kutno. Projektowanie i nadzorowanie przebudowy ulicy Kościuszki wraz z budową podziemnej infrastruktury w Kutnie.

więcej