Dla prac projektowych podstawą określenia wynagrodzenia są obowiązujące Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych, opracowane przez Radę Koordynacyjną Biur Projektów Izby Projektowania Budowlanego i wspólnie wynegocjowany wskaźnik korygujący (≤1).

Dla wykonywanych nadzorów inspektorskich podstawą określania wynagrodzenia jest zakres, wartość inwestycji, termin i okres realizacji oraz lokalizacja. Wynagrodzenia może być określane procentem od wartości inwestycji, wynagrodzeniem miesięcznym oraz wynagrodzeniem ryczałtowym. Wybór sposobu określania wynagrodzenia pozostawiamy naszemu Zleceniodawcy.

Cena jest zawsze przedmiotem negocjacji!